“Svi zahtevi koji se pred prevodioca postavljaju su važni ali je jedan najvažniji – preneti misao koja je izražena u izvornom štivu jer prevođenje je jedna od najopasnijih kritika ljudske misli.” Naime, ako misli u tekstu nema, onda se takav tekst ne može prevesti.”

Eugen Verber

Usmeno prevođenje

Organizujete događaj i potrebni su vam profesionalni prevodioci za nemački jezik? Na pravom ste mestu. Obezbeđujemo iskusne prevodioce za nemački jezik za sve vrste međunarodnih skupova, kongresa, konferencija, seminara, manjih poslovnih sastanaka i prezentacija

Naše usluge uključuje:

Da bismo odgovorili na Vaš upit, pošaljite nam sledeće informacije o događaju za koji Vam je potreban prevodilac za nemački jezik:

Simultano prevođenje

Ovaj vid prevođenja se najčešće koristi na velikim skupovima ili konferencijama gde se očekuje da će učesnici biti s različitog govornog područja.

Zbog visokog nivoa koncentracije prevodioca, ovaj vid prevoda se većinom radi u paru, gde se prevodioci smenjuju na svakih petnaest do trideset minuta. Jedan simultani prevodilac za nemački jezik može da prevodi najviše 30 minuta, bez pauze. U jednoj prevodilačkoj kabini se samim tim uvek nalaze najmanje dva prevodioca za nemački jezik. Prevodioci u kabini slušaju tekst preko slušalica, dok prevod paralelno sa slušanjem izgovaraju u mikrofon.

Dnevna radna norma simultanog prevodioca iznosi najduže šest do osam sati. Usmeni prevodilac ima pravo na dve pauze od po najmanje 15 minuta i jednu pauzu od 45 minuta za račak, ako je angažovan ceo dan.

Za sve angažmane van mesta boravka prevodioca, naručilac snosi i troškove prevoza prevodioca van njegovog mesta boravka, troškove smeštaja u zemlji i inostranstvu, kao i dnevnog obroka u inostranstvu.

Preduslov za uspešno prevođenje je da su prevodioci unapred upućeni u terminologiju koja će se upotrebljavati za vreme skupa, kao i da im se dostave svi potrebni materijali kako bi se što kvalitetnije pripremili za simultano prevođenje.

Konsekutivno prevođenje

Konsekutivni prevodilac za nemački jezik potreban je za manje poslovne skupove, seminare, okrugle stolove, prezentacije i druge vrste poslovnih razgovora.

Ukoliko Vaši poslovni razgovori traju više sati, potrebna su dva prevodioca za nemački jezik koji rade timski i smenjuju se u toku prevođenja sastanka da bi zadržali maksimalnu koncentraciju u radu.

Za ovu vrstu skupova oprema obično nije potrebna.

Preduslov za uspešno prevođenje je da su prevodioci unapred upućeni u terminologiju koja će se upotrebljavati za vreme skupa, kao i da im se dostave svi potrebni materijali kako bi se što kvalitetnije pripremili za prevođenje.

Oprema za simultano prevođenje

Oprema zavisi od vrste skupa koji organizujete.

Može da uključi:

Opremu postavljaju iskusni tehničari koji prate događaj i nadgledaju opremu od početka do kraja događaja.

Za ponudu iznajmljivanja opreme i angažovanje tehničara, pošaljite nam sledeće podatke: